A

Odpust

KRZYŻ – znak naszej wiary

Zbliża się Uroczystość ku czci Świętego Krzyża, który jest symbolem chrześcijaństwa i znakiem naszej wiary. Święto to uświadamia nam , ze krzyża nie możemy traktować jedynie jako elementu dekoracji naszego mieszkania czy miejsca pracy bądź „ozdoby” noszonej na piersi albo dodatku do stroju. Krzyż powinien być dla nas ZNAKIEM spotkania z Chrystusem , który na Nim umarł za nasze grzechy.

 

  • Odpust parafialny połączony z dziękczynieniem za tegoroczne plony 17.09.2023,  godz. 12.00.  Gospodarzami dożynek jest wieś Doliwy.

Zapraszamy do udziału w naszym parafialnym Święcie


Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Odpust została wyłączona

Pismo

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pismo została wyłączona

Misje Święte

21.05.2023 – Niedziela

Uroczyste rozpoczęcie Misji Parafialnych

„Bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15)

9.00; 11.30; Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

22.05.2023 – Poniedziałek

Misyjna Uroczystość Uzdrowienia

„Każdy kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu. „(J8,34)

9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Po Mszy św. Misyjna Droga Światła ulicami Parafii

23.05.2023 – Wtorek

Misyjna Uroczystość Pojednania

„Panie, ile razy mam przebaczyć?” (Mt 18,21)

9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Po Mszy św. spotkanie misyjne dla młodzieży

20.30 Misyjna Szkoła Modlitwy i Apel Jasnogórski

24.05.2023 – Środa

Misyjna Uroczystość Odnowienia Wiary w Życie Wieczne

„ Kto, wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25)

9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Po Mszy św. misyjne spotkanie dla Małżonków i Rodziców

18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Po Mszy św. misyjne spotkanie dla Małżonków i Rodziców

20.30 Misyjna Szkoła Modlitwy i Apel Jasnogórski

25.05.2023 – Czwartek

Misyjna Uroczystość Eucharystyczna i opowiedzenie się za Chrystusem.

„Pan mój i Bóg mój „(J 20,28)

9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

20.30 Misyjna Szkoła Modlitwy i Apel Jasnogórski

26.05.2023 – Piątek

Misyjna Uroczystość Rodziny Chrześcijańskiej – Odnowienie Ślubów Małżeńskich.

„Abyście się wzajemnie miłowali.”(J 13,34)

9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

12.00 Msza św. z kazaniem dla chorych, cierpiących i samotnych

Sakrament namaszczenia chorych.

13.30 Odwiedziny chorych w domach przez misjonarzy.

18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

27.05.2023 – Sobota

Misyjna Uroczystość Maryjna

„ Matko, oto syn twój …”

9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

12.00 Msza św. dla dzieci i matek w stanie błogosławionym

Błogosławieństwo dzieci.

18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Po Mszy św. procesja Fatimska

28.05.2023 – Niedziela

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Zakończenie Misji św.

Błogosławieństwo misyjne

„Bądźcie  świadkami tego” (Dz. Ap. 7,7-8)

9.00; 11.30 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

Poświęcenie krzyża misyjnego.

SPOWIEDŹ MISYJNA

Środa – Czwartek

8.30

17.30

Droga Siostro i Drogi Bracie, przyjmij serdecznie zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Jest to wydarzenie wyjątkowe. Niech nikogo z nas nie zabraknie! Polecając Was przed Bogiem proszę wszystkich o osobistą i rodzinną modlitwę za Misje, za Ojców misjonarzy i za naszą Rodzinę Parafialną.

Ks. Tadeusz Golon (Proboszcz)

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Misje Święte została wyłączona

Maj

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych. Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 r. – uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo popularne i znane w całym kraju.    Więcej…

Nabożeństwa Majowe w dni powszednie o godz. 16.00


Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Maj została wyłączona

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ WIELKICH ŁASK!

Pan Jezus związał z nim wielkie obietnice. Powiedział św. s. Faustynie:

„W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”.

Z tym świętem związana jest również szczególna łaska obiecana przez Pana Jezusa wszystkim, którzy tego dnia zwrócą się do Niego z ufnością:

„ Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”.

Jest to łaska wyjątkowa

– uwalnia od win i kar zaciągniętych na siebie przez popełnione grzechy

– gdyby ktoś umarł, to idzie do nieba, bo darowane ma odbycie kar w czyśćcu

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Niedziela Miłosierdzia Bożego została wyłączona

Życzenia 2021

Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzę by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie.

ks. Proboszcz

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Życzenia 2021 została wyłączona

Wielki Tydzień 2017

Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Święte Triduum obejmuje liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w sobotę po zachodzie słońca.   (czwartek-piątek-sobota -19.30)

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Wielki Tydzień 2017 została wyłączona

Wielki Tydzień

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. Więcej…


Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Wielki Tydzień została wyłączona

Wielki Post 2021

 

Kościół dlatego przypomina nam w Środę Popielcową o śmierci, ponieważ myśl o naszej ostatniej chwili, która kiedyś na pewno nadejdzie choć nie wiadomo kiedy, szczególnie może obudzić w nas stosowne na czas postu uczucia skruchy. Jako symbol śmierci, wzywa nas poświęcony popiół, abyśmy szczerą pokutą zgładzili swoje grzechy i osiągnęli darowanie kary za występki. I ten szczegół, że popiół, którego używa się w Środę Popielcową, pochodzi z gałązek palmowych, poświęconych w Niedzielę Palmową ubiegłego roku, nie jest bez znaczenia. Ponieważ owe gałązki służyły jako wyobrażenie zwycięstwa i chwały, popiół ich dobitnie wykazuje, jak prędko mija wszelki blask ziemski, jak znikoma jest wszelka doczesność.

Ja nędzny proch, czem jestem, czem?
Że choć rozkazom często Twym
Sprzeciwiam się. Ty winę mą
Pokrywasz łaskawością Swą.

Jak trzcinę słabą wolę mam,
Pokusie łatwo zgiąć się dam,
Bom za leniwy zwalczać ją,
I prosić cię o pomoc Twą.

A przecież wąska ścieżka ta,
Którą przez życie dążyć trza,
A dojdzie nią do niebios bram,
Ten, który zwalcza siebie sam.

Więc dziś przed Tobą korzę się
Ja z prochu proch i błagam Cię:
Promieniem laski Twej mi świeć,
W mem sercu skruchę szczerą wznieć.

Wszak mi w Chrystusie wszystkoś dał
I chcesz, bym Cię mym Ojcem zwał,
Więc okiem Ojca na mnie patrz
I wszystko złe przebaczyć racz.

Już odtąd dla Cię pragnę żyć
I z Tobą pojednanym być,
Bym, gdy opuszczę ziemski kraj,
Wziął w posiadanie szczęścia raj.

Środa Popielcowa

  • godz. 9.00 i 16.00

Droga Krzyżowa

  • w piątki
    • godz. 16.00 (po Msza św.)

Gorzkie Żale

  • w niedziele Wielkiego Postu o godz. 9.00 i 11.30   na przemian

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Wielki Post 2021 została wyłączona

MB Gromnicznej

Jednym z najstarszych Świąt w Kościele jest święto Ofiarowania Pańskiego, znane w Polsce jako święto Matki Bożej Gromnicznej. Obchodzone jest 2-go lutego (40 dni od Bożego Narodzenia) i już od X wieku wiąże się z nim zwyczaj poświęcania świec używanych w liturgii i poza nią. Jest to święto Pańskie, ale zawiera wiele maryjnych akcentów, bo przecież to Maryja ma wielki wkład w dzieło Odkupienia. Ona przynosi dziecko, ofiarowując Je Ojcu Niebieskiemu i słucha proroczych słów starca Symeona.  Więcej…


Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania MB Gromnicznej została wyłączona