A

Wakacje 2016

Odpoczywajmy z Bogiem

Dzieci i młodzież zakończyli rok szkolny i rozpoczęli wakacje. Lipiec i sierpień to czas letniego wypoczynku po całorocznej pracy. Odpoczynek potrzebny jest każdemu człowiekowi. Ewangelia podaje, że Pan Jezus widząc zmęczonych i utrudzonych apostołów zachęcił ich do odpoczynku. Powiedział do nich: „ Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31). Zaproszenie apostołów do wypoczynku to piękny przejaw troski ze strony Jezusa o utrudzonych uczniów. Polecenie Chrystusa: odpocznijcie nieco zapewne znaczyło zaprzestańcie teraz swej aktywności, dajcie wytchnienie ciału, abyście mogli nabrać sił do dalszego działania. Odpoczynek jest po to, aby móc zregenerować swoje siły fizyczne i duchowe i aby ze świerzym zapałem podejmować nowe zadania. Chrześcijanin powinien zawsze wypoczywać razem z Panem Bogiem, bowiem od Niego nie ma wakacji. Trzeba w czasie wakacyjnego wypoczynku pamiętać o codziennej rozmowie z Bogiem, o niedzielnym i świątecznym spotkaniu z Bogiem na Mszy św., o dawaniu dobrego chrześcijańskiego świadectwa.

Wszystkim odpoczywającym życzymy pogodnego, dobrego a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować. Więcej…

Msze św. o godz. 9.00, 11.30 – procesja eucharystyczna

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Nabożeństwa Majowe

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych. Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 r. – uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo popularne i znane w całym kraju.    Więcej…

Nabożeństwa Majowe w dni powszednie o godz. 16.00


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny:

Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia.

To pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus w Płocku w 1931 r.:
„Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu – dostąpi go”.
W następnych latach Pan Jezus powracał do tego żądania aż 14 razy, określając miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczynę i cel jego ustanowienia oraz sposób przygotowania i obchodzenia.
„W tym dniu kapłani będą mówić ludziom o wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim”.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem szczytowym objawieniem miłości miłosiernej Boga. Dzieło odkupienia owocuje i aktualizuje się w sakramentach świętych, o których mówi liturgia Święta Miłosierdzia. Chrzest, sakrament pokuty, Eucharystia są niewyczerpanymi źródłami Miłosierdzia Bożego. Dlatego liturgia tej niedzieli jest punktem kulminacyjnym uwielbienia Boga w tajemnicy Miłosierdzia.
Święto Miłosierdzia Bożego ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników.
„Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”.

Porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę czyli o 9.00 i 11.30. Po Mszy Św. Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego  z Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Miłosierdzie Boże


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Życzenia Wielkanocne


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Wielki Tydzień

Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Święte Triduum obejmuje liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Więcej…   (czwartek-piątek-sobota -19.30)

PORZĄDEK ADORACJI PRZY GROBIE PAŃSKIM


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Koncert Pasyjny

ZAPROSZENIE!

Uwaga: W Niedzielę Palmową poświęcenie palm o godz. 8. 30 i procesja wokół kościoła


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Droga Krzyżowa 2016

ZAPROSZENIE NA DROGĘ KRZYŻOWĄ

Każdego roku w piątek przed Niedzielą Palmową w wielu miejscowościach Polski i Europy – także i w Przytułach – ludzie wychodzą procesjonalnie na ulice swoich miast i miejscowości, by wziąć udział w uroczystej Drodze Krzyżowej. Transmisje telewizyjne z Rzymu, gdzie św. Jan Paweł II przez szereg lat prowadził Drogę Krzyżową z rzymskiego Koloseum, upowszechniły ten piękny chrześcijański sposób przeżywania drogi Chrystusa na Golgotę. Przedstawiciele różnych grup społecznych niosą drewniany krzyż jako znak łączności z Jezusem w Jego zbawczej misji. Dla większości wiernych udział w Drodze Krzyżowej jest publicznym wyznaniem wiary i świadectwem miłości do Zbawiciela. Zapalone świece, znicze i lampiony dodatkowo podkreślają podniosły charakter tego misterium.
Idąc za krzyżem, możemy mimochodem zaobserwować różne zachowania ludzi mijających procesję. Część z nich na widok krzyża przystanie, czasem przeżegna się, niektórzy dołączają do procesji. Ale zdarzają się i tacy, co szydzą z osób ufających Jezusowi i chcących za Nim podążać. Są jak ślepcy, wydaje im się, że śmierć ich nie spotka, że Kościół i sakrament pojednania nie jest im potrzebny. Jeśli jednak my się odwracamy od Jezusa, to i On w godzinie śmierci odwróci się od nas. „Miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe” – czytamy w dzienniku św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Życie przemija, każdego dnia stajemy się starsi i w pewnym momencie księga naszego krótkiego życia się zamknie. Przejdziemy z życia do życia, ale wiecznego, gdzie ujrzymy oblicze Boga, spotkamy naszych bliskich. Tych, którzy dostąpili zbawienia. Nie zapierajmy się Jezusa, lecz z pokorą przyjmujmy Jego naukę, ufajmy Miłości, która nie cofnęła się przed krzyżem dla naszego zbawienia. Żyjmy tak, jakby każdy nasz dzień miał być ostatnim. Dlatego tak ważne jest publiczne wyznanie wiary w Jezusa. Czy będzie to procesja Bożego Ciała, różańcowa, do krzyża, na cmentarz, czy Droga Krzyżowa.

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PRZYTUŁ W PIĄTEK O GODZ. 20.00 POPRZEDZONA MSZĄ ŚW. O GODZ. 19.30


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2016

Poniedziałek - 14.03

godz. 9.00 Msza Św. z nauką ogólną dla wszystkich
godz. 11.30 Msza Św. z udziałem dzieci i młodzieży gimnazjum
godz. 16.00 Msza Św. z nauką ogólną dla wszystkich

Wtorek - 15.03
godz. 9.00 Msza Św. z nauką ogólną dla wszystkich
godz. 11.30 Msza Św. z udziałem dzieci i młodzieży gimnazjum
godz. 16.00 Msza Św. z nauką ogólną dla wszystkich

Spowiedź w poniedziałek i wtorek.

Rekolekcje prowadzi – Ks. Adam Wiśniewski


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego


.        8 grudnia 2015 roku papież Franciszek ogłosił w całym Kościele Katolickim Nadzwyczajny Jubileusz Roku Miłosierdzia. Obchody tego Roku zakończą się w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 roku.
Ojciec Święty ogłaszając Nadzwyczajny Jubileusz Roku Miłosierdzia wydał bullę „Misericordiae Vultus” (Oblicze miłosierdzia), w której napisał, że celem tego wyjątkowego czasu, jakim jest Rok Miłosierdzia, ma być spotkanie z Jezusem i doświadczenie Jego wielkiego miłosierdzia.
.          Rok Miłosierdzia to wielki dar od Boga, to swoista „promocja miłosierdzia”. Jako wspólnota parafialna chcemy z tego Bożego daru jak najwięcej skorzystać, chcemy czerpać miłosierdzie od samego Boga, by później tym miłosierdziem dzielić się z drugim człowiekiem.
Jedną z form ubogacania się miłosierdziem jest wspólna modlitwa, dlatego 31 stycznia rozpocznie się Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach naszej parafii.
.          Nawiedzenie Obrazu „ Jezu, ufam, Tobie” zapoczątkuje Uroczysta Msza św. o godz. 11.30, po której zostanie odprawione Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego i pierwsza wioska – Borawskie przewiezie Obraz do swojej miejscowości, do pierwszej rodziny.
Po zakończeniu Peregrynacji u ostatniej rodziny, cała wioska przewozi Obraz do kościoła na godz. 16.00 i uczestniczy we Mszy św. Dziękczynnej, dziękując za dar Nawiedzenia.
W Eucharystii uczestniczy także kolejna wioska i po Nabożeństwie do Jezusa Miłosiernego przewozi Obraz do swojej miejscowości i rozpoczyna się Nawiedzenie od pierwszej rodziny.
Obraz Jezusa Miłosiernego nawiedza wioski w kolejności alfabetycznej, zaczynając od Borawskich a kończąc na Wypychach.
.        Zachęca się, aby każda rodzina przyjmująca Obraz, tego dnia uczestniczyła we Mszy św. ( codziennie Msza św. o godz. 8.00) przystępując do Sakramentu Pokuty i Pojednania, żeby duchowo przygotowała się do spotkania z Jezusem Miłosiernym.
.          Poniższy program modlitewny jest propozycją, którą można zrealizować w całości lub dostosować do możliwości rodziny. Poszczególne modlitwy powinna prowadzić „ głowa rodziny” lub inna osoba z rodziny.
Spotkanie modlitewne przy Obrazie Jezusa Miłosiernego powinno mieć charakter uroczysty i zgromadzić całą rodzinę, mieszkańców miejscowości i innych wiernych chcących się wspólnie modlić.
.          Na zakończenie Nawiedzenia Obrazu w danym domu, rodzina dokonuje wpisu do Księgi Pamiątkowej, gdzie zamieszcza się osobiste refleksje, przeżycia, zobowiązania, prośby, podziękowania… – według własnego pomysłu.

Zdjęcia z Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach naszej parafii proszę przesyłać na adres e-mailowy peregrynacja.parafiaprzytuly@wp.pl lub telefonem na nr 512 746 680.

.          Niech spotkaniu z Jezusem Miłosiernym towarzyszy Boża łaska i błogosławieństwo oraz ludzka życzliwość.

JEZU, UFAM TOBIE

PROPONOWANY PROGRAM DNIA


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone