Proboszczowie

Duszpasterze

Ks. Stanisław Skrodzki – proboszcz parafii Przytuły w latach 1933-1954. Po spaleniu w 1941 r. starego, zabytkowego ,drewnianego kościoła rozpoczął w 1950 r. budowę nowego kościoła parafialnego. Zmarł 30.01.1954 r. w Przytułach i został pochowany na miejscowym cmentarzu.


Ks. Lucjan Steć – proboszcz parafii Przytuły w latach 1954-1961.


Ks. Józef Biniewski – proboszcz parafii Przytuły w latach  1961-1970.


Ks. Grzegorz Franciszek Miklaszewski – proboszcz parafii Przytuły w latach 1970-1983.


Ks. Tadeusz Żur – proboszcz parafii Przytuły w latach 1983-2002.


 Ks. Andrzej Chilicki – proboszcz parafii Przytuły w latach 2002-2010.


Ks. Krzysztof Dylewski – administrator parafii Przytuły w latach 2010-2011, od 01.09.2011 r. – proboszcz:

  • 15.05.1967 – urodzony w Ostrołęce a ochrzczony w rodzinnej parafii Goworowo
  • 1974-1982 – nauka w szkole podstawowej w Czarnowie i Pasiekach
  • 1982-1991 – nauka i praca w Warszawie
  • 1991-1997 – studia w WSD w Łomży
  • 24.05.1997 – święcenia kapłańskie w Katedrze Łomżyńskiej udzielone przez Ks. Bpa. Stanisława Stefanka
  • 1997-1999 – wikariusz w Kobylinie
  • 1999-2004 – wikariusz w Ostrołęce parafia Św. Franciszka z Asyżu
  • 2004-2008 – wikariusz w Łysych
  • 2008-2010 – wikariusz w Krasnosielcu
  • 2010-2011 – administrator w Przytułach
  • od 2011 – proboszcz w Przytułach

Ks. Tadeusz Golon – mgr teol. Kanonik honor. Kapituły Katedr. W Myszyńcu. s. Stanisława i Apolonii z d. Rydel, ur. 13.03.1964 Myszyniec, wyśw. 28.05.1994 Łomża przez bp. J. Paetza; wikariusz: 1.07.1994 Rutki; 21.12.1995 Poświętne; 31.08.1996 Chorzele; 25.08.1999 Rzekuń; 24.08.2002 Wizna; 25.08.2004 Sokoły; 25.08.2007 Wysokie Maz. Św Ap. Piotra i Pawła; 22.08.2008-25.08.2009 administrator par.Stary Skarżyn; proboszcz: 25.08.2009 Stary Skarżyn; od 13.02.2012 Szelków; 17.04.2014 kan. honor. Kapituły Koleg. w Myszyńcu. Od 2017 proboszcz w Przytułach.

.