Pierwszeństwo dni liturgicznych

Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych

według Ogólnych norm roku liturgicznego i kalendarza podanych w nr 59-61

I

 • Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.
 • Narodzenie Pańskie, Objawienie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego.
 • Niedziele Adwentu, Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego, Środa Popielcowa.
 • Dni Wielkiego Tygodnia od poniedziałku do czwartku włącznie.
 • Dni w Oktawie Wielkanocy.
 • Uroczystości Pańskie, Najświętszej Maryi Panny oraz świętych umieszczone w kalendarzu ogólnym.
 • Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.
 • Uroczystości własne, a mianowicie:
  • Uroczystość głównego patrona miejscowości lub miasta.
  • Uroczystość poświęcenia kościoła własnego i rocznica poświęcenia.
  • Uroczystość tytułu kościoła własnego.
  • Uroczystość tytułu lub założyciela, albo głównego patrona zakonu lub zgromadzenia.

 

II

 • Święta Pańskie umieszczone w kalendarzu ogólnym.
 • Niedziele okresu Narodzenia Pańskiego i Okresu Zwykłego.
 • Święta Najświętszej Maryi Panny i świętych umieszczone w kalendarzu ogólnym.
 • Święta własne, a mianowicie:
  • Święto głównego patrona diecezji.
  • Święto rocznicy poświęcenia własnego kościoła katedralnego.
  • Święto głównego patrona regionu, prowincji, narodu lub większego terytorium.
  • Święto tytułu, założyciela lub głównego patrona zakonu albo zgromadzenia i prowincji zakonnej, z zachowaniem przepisów zawartych w nr 4.
  • Inne święta własne jakiegoś kościoła.
  • Inne święta wpisane do kalendarza diecezji, zakonu lub zgromadzenia.
 • Dni okresu Adwentu od 17 do 24 grudnia włącznie.
 • Dni w oktawie Narodzenia Pańskiego.
 • Dni powszednie okresu Wielkiego Postu.

 

III

 • Wspomnienia obowiązkowe podane w kalendarzu ogólnym.
 • Wspomnienia obowiązkowe własne, a mianowicie:
  • Wspomnienie patrona miejsca, diecezji, regionu i prowincji, narodu, większego terytorium oraz patrona zakonu lub zgromadzenia i prowincji zakonnej.
  • Inne wspomnienia obowiązkowe własne danego kościoła.
  • Inne wspomnienia obowiązkowe wpisane w kalendarzu danej diecezji, zakonu lub zgromadzenia.
 • Wspomnienia dowolne. Można je obchodzić nawet w dni wymienione w nr 9, z zachowaniem jednak odnośnych przepisów podanych w Ogólnym wprowadzeniu do mszału i do Liturgii Godzin.
 • W podobny sposób jak wspomnienia dowolne można obchodzić wspomnienia obowiązkowe zachodzące przypadkowo w dni powszednie Wielkiego Postu.
 • Dni powszednie Adwentu do 16 grudnia włącznie.
 • Dni okresu Narodzenia Pańskiego od dnia 2 stycznia do soboty po Objawieniu Pańskim.
 • Dni powszednie Okresu Wielkanocnego od poniedziałku po Oktawie Wielkanocy do soboty przed Zesłaniem Ducha Świętego włącznie.
 • Dni powszednie Okresu Zwykłego.

 

Obchody liturgiczne zbiegające się w tym samym dniu, lub bezpośrednio po sobie następujące

Jeżeli kilka obchodów liturgicznych zbiega się w tym samym dniu, pierwszeństwo ma ten, który zajmuje wyższe miejsce w Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych.

Uroczystość przypadającą na dzień liturgiczny mający pierwszeństwo przenosi się na najbliższy dzień wolny od obchodów wymienionych w nr 1-8 Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych. Należy zachować przepisy zawarte w nr 5 Ogólnych norm roku liturgicznego. Obchody niższego stopnia w tym roku opuszcza się.

Jeżeli w tym samym dniu zbiegają się II Nieszpory dnia bieżącego oraz I Nieszpory dnia następnego, to pierwszeństwo mają Nieszpory tego obchodu liturgicznego, który w Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych zajmuje wyższe miejsce. Gdy obydwa obchody są równe stopniem, pierwszeństwo mają Nieszpory dnia bieżącego.