A

Dar Juniora dla Seniora

Solidarność międzypokoleniowa przyświeca tegorocznej akcji Caritas Polska „Jałmużna Wielkopostna”, która startuje w Środę Popielcową pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora” – poinformowało PAP w piątek biuro prasowe Caritas.

Do akcji włączają się szkoły i parafie na terenie całego kraju. Datki uzbierane w papierowych skarbonkach przez dzieci i młodzież trafią do osób starszych i chorych.

Jak podaje biuro prasowe Caritas, „Jałmużna Wielkopostna”, to „mała ofiara, która przybiera formę dobrowolnej rezygnacji z przyjemności materialnej lub poświęcenia czasu na wysłuchanie, wsparcie i zrozumienie drugiej osoby”. Zebrane w skarbonkach środki zostaną wykorzystane przez Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas na zaspokojenie potrzeb seniorów w formie pomocy medycznej, żywności i odzieży.   Więcej…


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Trzech króli

6 stycznia Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego. Tradycyjnie nazywamy ją także świętem Trzech Króli.

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Msze św.  o 9.00 i 11.30.


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Rekolekcje adwentowe 2018

Parafialne Rekolekcje Adwentowe 2018

8 grudnia (sobota) Niepokalane Poczęcie Najświętszej M. Panny – rozpoczęcie Rekolekcji
9.00 – Spowiedź św.
9.30 – Msza św. rozpoczynająca Rekolekcje Adwentowe
1) w intencji za zmarłych rodziców: + Genowefa i Mieczysław Bzura
2) za zmarłych + Rozalia i Józef Mikuccy, + Franciszka Supińska
3) Podziękowanie za 16 lat służby samorządowej – intencja Andrzeja Piotrowskiego

11.30 – Spowiedź św.
12.00 – Msza św.
1) w intencji za zmarłych: + Eugeniusz Pomiarowski
2) w intencji za zmarłych + Zofia Kozik
3) + Ks. prałata Tadeusza Górskiego (intencja od Wójta i Rady Gminy – Przytuły)

16.00 – Spowiedź św.
16.30 – Msza św.
1) w intencji za zmarłych: + Mariannę Polkowską, Jadwigę i Reginę.
2)
3)
9 grudnia (niedziela) – drugi dzień Rekolekcji
9.00 – Msza św.
1) w intencji za zmarłych: + Witold Rybacki 28 r. śm., + Kazimierz i Władysława Rybaccy
2) w intencji za zmarłych + Zbigniew Baranowski 14 r. śm. i z Rodziny Baranowskich.

11.30 – Msza św. – Zakończenie Rekolekcji
1) w intencji za zmarłych: + Regina i Aleksander Filipkowscy
2) w intencji za zmarłych + Rozalia I Józef Mikuccy, + Franciszka Supińska.

Rekolekcjom przewodniczyć będzie Ojciec Misjonarz - Mariusz Więckiewicz Redemptorysta z Gdyni.

Serdecznie zapraszam – ks. Proboszcz


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Adwent 2017

Adwent to szczególny czas w Kościele katolickim. Nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania na wspomnienie narodzin Jezusa Chrystusa oraz na powtórne Jego przyjście. Jest to okres zachęty do nawrócenia, zmiany dotychczasowego życia, aby być dobrze przygotowanym na spotkanie z Synem Bożym.


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Ks. prał. Tadeusz Górski

Z przykrością informujemy o śmierci ks. prałata Tadeusza Górskiego. Zmarł w wieku 88 lat, przeżył w kapłaństwie 62 lata.

Ks. prał. Tadeusz Górski urodził się 2 stycznia 1930 w Wagach (parafia Przytuły). Święcenia kapłańskie przyjął 8 grudnia 1956 w Łomży z rąk bpa Czesława Falkowskiego. Po święceniach podjął pracę jako wikariusz w parafiach: Zuzela i Puchały. Następnie podjął studia z teologii pastoralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W latach 1966-1973 pełnił funkcję prokuratora i wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, a w latach 1970-1974 był również referentem ds. ekumenizmu. 27 czerwca 1973 r. biskup Mikołaj Sasinowski mianował księdza Tadeusza proboszczem parafii Śniadowo i ojcem duchownym w dekanacie łomżyńskim.

W latach 1973-1979 ksiądz Górski wspierał posługę biskupa będąc członkiem rady kapłańskiej. 30 czerwca 1979 roku ksiądz Tadeusz został proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie i funkcję tę pełnił do 20 sierpnia 2002 roku kiedy to przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży.

W czasie swej posługi w Grajewie ks. Górski był również dziekanem dekanatu Grajewo, dekanalnym i rejonowym duszpasterzem służby zdrowia oraz członkiem komitetu organizacyjnego peregrynacji Figury MB Fatimskiej w Diecezji Łomżyńskiej.

W dowód uznania 26 listopada 1984 roku został obdarzony godnością kapelana Jego Świątobliwości, a 1 grudnia 1993 roku tytułem kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

– dnia 27 listopada br. (wtorek) o godz. 10.00 wystawienie trumny z ciałem śp. Księdza Prałata Tadeusza Górskiego w Kaplicy Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży (Dom Księży Emerytów ul. Giełczyńska 20), gdzie o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. żałobna;

– dnia 28 listopada br. (środa) o godz. 11.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego w kościele parafialnym pw. Krzyża Świętego w Przytułach. Następnie ciało śp. Ks. Prałata Tadeusza Górskiego zostanie pochowane na cmentarzu parafialnym w Przytułach.

Śp. Księdza Prałata Tadeusza Górskiego polecamy Miłosierdziu Bożemu i  prosimy kapłanów oraz wiernych o udział w uroczystościach pogrzebowych, a także o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…”

źródło :http://wzasiegu.pl/


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Wszystkich Swiętych

Uroczystość Wszystkich Świętych
i Dnia Zadusznego. 

Kościół w tym dniu oddaje chwałę świętym oficjalnie uznanym i nieznanym z imienia. Dzień Wszystkich Świętych dla całego kościoła wprowadził papież Grzegorz IV w 834 roku, jako symbol pamięci o zmarłych. To jeden z najważniejszych odbywających się obrzędów w ciągu roku. Po Wszystkich Świętych (2 listopada) obchodzony jest dzień wspominania zmarłych (Dzień Zaduszny). Dla chrześcijan jest to dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata.     Więcej…


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Różaniec 2018

 „Nie ma takiego problemu, ani osobistego, ani rodzinnego, ani narodowego, ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy Różańca”.

Matka Boża w Fatimie

Serdecznie zapraszam na codzienny, październikowy różaniec – w niedziele  po Mszy św. o godz. 11.30 a w dni powszednie  o godz. 16.00.

Ks. Proboszcz


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Odpust parafialny

KRZYŻ – znak naszej wiary

Zbliża się Uroczystość ku czci Świętego Krzyża, który jest symbolem chrześcijaństwa i znakiem naszej wiary. Święto to uświadamia nam , ze krzyża nie możemy traktować jedynie jako elementu dekoracji naszego mieszkania czy miejsca pracy bądź „ozdoby” noszonej na piersi albo dodatku do stroju. Krzyż powinien być dla nas ZNAKIEM spotkania z Chrystusem , który na Nim umarł za nasze grzechy.

  • 16.09 godz. 12.00 – Odpust parafialny połączony z dziękczynieniem za tegoroczne plony. Gospodarzami dożynek jest wieś Obrytki.

Zapraszamy do udziału w naszym parafialnym Święcie

 Więcej…


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Święto Narodzenia Matki Bożej

Święto Narodzenia Matki Bożej

W Święto Narodzenia NMP, w Polsce zwane Matki Bożej Siewnej, jak każe dawny zwyczaj, rolnicy przynoszą ziarno przeznaczone na tegoroczny zasiew. Kapłan, poświęcając je, wypowiada następującą modlitwę: „Boże, Ty sprawiasz, że wszelkie nasiona wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plon (…). Prosimy Cię, pobłogosław te ziarna zbóż i inne nasiona. Zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźnij rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny (…) przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość w pełnieniu Twojej woli”.

Zaorane zagony czekają na przyjęcie nowego daru – ziemia wkrótce otrzyma nowe ziarno; ono jeszcze przed nadejściem zimy uraduje nasze oczy zielenią. Na wiosnę ziarno przygarnięte przez ziemię, wraz z całą naturą, wybuchnie bogatym wzrostem. Pod koniec lata znów uraduje nas plonem stokrotnym.

Nic więc dziwnego, że Kościół pragnie 8 września, a więc pod koniec lata i na progu jesieni, uczcić Matkę Bożą, wspominając Jej narodzenie. Jej przyjście na świat tak bardzo przywołuje w wyobraźni obraz jesiennego siewu. W Maryi bowiem Bóg powierzył ziemi drogocenne „ziarno”, które w przyszłości wyda plon.
„Błogosławiony jest owoc żywota Twojego…” – modlą się dziś tysiące ludzi wierzących na całej ziemi.

Msze św. o 9.00 i 11.30


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Wakacje 2018

Odpoczywajmy z Bogiem

Dzieci i młodzież zakończyli rok szkolny i rozpoczęli wakacje. Lipiec i sierpień to czas letniego wypoczynku po całorocznej pracy. Odpoczynek potrzebny jest każdemu człowiekowi. Ewangelia podaje, że Pan Jezus widząc zmęczonych i utrudzonych apostołów zachęcił ich do odpoczynku. Powiedział do nich: „ Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31). Zaproszenie apostołów do wypoczynku to piękny przejaw troski ze strony Jezusa o utrudzonych uczniów. Polecenie Chrystusa: odpocznijcie nieco zapewne znaczyło zaprzestańcie teraz swej aktywności, dajcie wytchnienie ciału, abyście mogli nabrać sił do dalszego działania. Odpoczynek jest po to, aby móc zregenerować swoje siły fizyczne i duchowe i aby ze świeżym zapałem podejmować nowe zadania. Chrześcijanin powinien zawsze wypoczywać razem z Panem Bogiem, bowiem od Niego nie ma wakacji. Trzeba w czasie wakacyjnego wypoczynku pamiętać o codziennej rozmowie z Bogiem, o niedzielnym i świątecznym spotkaniu z Bogiem na Mszy św., o dawaniu dobrego chrześcijańskiego świadectwa.

Wszystkim odpoczywającym życzymy pogodnego, dobrego a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone