Modlitwy

Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie,

ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg.

                                                                                                                          Jan Paweł II