JE ks. bp. Janusz Stepnowski nowy ordynariusz łomżyński

JE ks. Bp. Janusz Stepnowski

nowy ordynariusz łomżyński

BYĆ Z LUDŹMI

 Księża muszą być autentyczni, ofiarnie pracować dla ludzi, być z nimi i ich wspomagać. Wierni to docenią. To jest najlepsze antidotum na sztucznie wzniecany antyklerykalizm.

 To jest właśnie podstawowe wyzwanie: być obok ludzi, być z ludźmi i pracować dla nich, żeby widzieli nasze oddanie dla Kościoła, dla spraw parafii, dla młodzieży i rodzin.

 Diecezja łomżyńska to diecezja miast, miasteczek i wsi. Choć wydaje się, że jest ona jednolita, to jednak na jej terenie są różne środowiska.

Fragmenty wywiadu udzielonego dla „ Naszego Dziennika” /1718/12/2011/

Bp Janusz STEPNOWSKI

Ksiądz Biskup Janusz Bogusław Stepnowski ur. się 11 lipca 1958 roku w Ostrołęce, w parafii pw. Nawiedzenia NMP – Fara, s. Alfreda i Stefaniii z d. Marchewka.
Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w latach 1979 – 1985. Na początku studiów seminaryjnych został powołany – w ramach represji rządu komunistycznego wobec Kościoła – do służby wojskowej na sześć miesięcy. Mimo tej przeszkody studia ukończył w przewidzianym czasie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 1 czerwca 1985 roku z rąk Księdza Biskupa Juliusza Paetza. Po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne na Uniwersytecie w Pamplonie (Hiszpania) – Wydział Prawa Kanonicznego, które ukończył w 1989 r., zdobywając tytuł doktora Prawa Kanonicznego. Od 1 listopada 1989 r. pracuje w Watykanie (22 lata).
Dnia 11 listopada 2011 r. mianowany Biskupem Łomżyńskim; uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej – 18 grudnia 2011 r.

Zawołanie biskupie: Gratia et pax.