Pogrzeb

Pogrzeb

  1. Zgłoszenie pogrzebu i ustalenie terminu.
  2. Spisanie aktu zgonu na podstawie „Karty zgonu” wydanej przez lekarza
    i zarejestrowanej w USC.
  3. Wskazanie miejsca grobu na cmentarzu.
  4. Pogrzeb osoby, która nie należy do naszej parafii wymaga pisemnej zgody właściwego proboszcza.
  5. Spowiedź dla uczestników pogrzebu przed Mszą Świętą Pogrzebową lub dzień
    wcześniej.