Ślub

Ślub

 1. Zgłoszenie – 3 miesiące przed ślubem.
 2. Rozmowa z narzeczonymi i spisanie protokołu.

1-2 miesiące przed ślubem przynosimy następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • metryka Chrztu Świętego (wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz),
 • świadectwo Bierzmowania  (jeśli brakuje takiej adnotacji w metryce Chrztu Św.),
 • świadectwo ukończenia katechez przedmałżeńskich (kurs przedmałżeński),
 • ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej,
 • zaświadczenie (3 egz.) z USC (jeśli jest zawierane małżeństwo konkordatowe),
 • dane personalne świadków ślubu.

Dokumenty, które należy dostarczyć w tygodniu poprzedzającym ślub:

 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza parafią ślubu),
 • potwierdzenie odbytych spowiedzi przedślubnych (obowiązują dwie spowiedzi: pierwsza po zgłoszeniu ślubu, druga w tygodniu poprzedzającym ślub),
 • poświadczenie uczestnictwa w katechezach przedślubnych w Katolickiej Poradni Rodzinnej.