Historia

Krótka historia parafii Przytuły

Wieś Przytuły założył książę Janusz I w 1415 r. Ziemię pod przyszłą wieś otrzymał Kiełcz z Jaćwiężyna. Przytuły zostały ulokowane nad rzeką Kubrą, dopływie Wissy. Po założeniu wioski rozpoczęto starania o utworzenie parafii. Uwieńczono je 09 III 1436 r., kiedy to książę Władysław I wystawił akt fundacji kościoła w Przytułach, wsi książęcej, dając parafii i proboszczowi Andrzejowi dwie włóki ziemi (ok. 36 ha). Początkowo posługiwano się nazwą Kiełczewo, od imienia założyciela, a od XVII wieku utrwaliło się określenie Przytuły.

W historii parafii istniało kilka kościołów, pierwszy pw. Świętego Krzyża wybudowano przed 1436 rokiem. Był to drewniany budynek, który spłonął w czasie wojen szwedzkich. W 1656 roku wybudowano kolejny drewniany kościół, który przetrwał ponad 100 lat. W 1770 roku rozebrano stary kościół i rozpoczęto budowę nowego, również drewnianego na murowanym fundamencie. Świątynia zbudowana była z drzewa kostkowego czyli bali, jej wymiary wynosiły: długość 36 łokci (ok. 18 m) i szerokość 20 łokci (ok. 10 m). Kościół miał trzy nawy, które oświetlało 10 dużych okien i 4 małe. Oprócz głównego ołtarza były jeszcze boczne. Dach kościoła pokryty był gontem. W 1880 roku dobudowano wieże. Kościół ten przetrwał do II wojny światowej. W 1941 roku spłonął w czasie wycofywania się wojsk rosyjskich. Po spaleniu kościoła nabożeństwa początkowo odprawiano w kaplicy cmentarnej, a następnie urządzono tymczasową kaplicę w budynku gospodarczym, która służyła celom kultowym, aż do wybudowania nowej Świątyni.

Budowę obecnego kościoła rozpoczął ks. Stanisław Skrodzki w roku 1950, a ukończył ks. Lucjan Steć w 1960 roku. Świątynia jest w stylu nowoczesnym z łamanego kamienia polnego i cegły, trójnawowa o wymiarach: długość 45 m, szerokość 15 m, wysokość do sklepienia 13 m, wieża 30 m.

Z kościołem sąsiaduje cmentarz grzebalny, na którym stoi murowana kaplica, zaś przed kościołem stoi żelazny krzyż na granitowym cokole z datą 1891 r.


Do parafii należą następujące miejscowości :

Borawskie, Chrzanowo, Doliwy, Kubra Przebudówka, Mieczki, Mroczki, Nowa Kubra, Obrytki, Przytuły, Przytuły Kolonia, Przytuły Las, Stara Kubra, Supy, Wagi, Wypychy.