Chrzest

Chrzest

 1. W każdą niedzielę podczas Mszy Świętej    o godz. 11.30.
 2. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu 5 – 10 dni przed planowaną uroczystością.
 3. Wymagane dokumenty:
  • Akt urodzenia dziecka.
  • Zaświadczenia chrzestnych.
  • Świadectwo ślubu kościelnego.
 4. Chrzestni:
  • Ukończone 16 lat.
  • Bierzmowani.
  • Wyznają wiarę zgodnie z nauką Kościoła (tzn. uczestniczą regularnie we Mszy Świętej niedzielnej, przystępują do sakramentów świętych, cieszą się dobrą opinią otoczenia). Nie może więc być chrzestnym osoba, która nie przyjęła sakramentu bierzmowania lub żyje w niesakramentalnym związku małżeńskim.

UWAGA:

• Do chrztu należy przygotować świecę i białą szatę (coś z ubioru dziecka).
• Każde dziecka zgłoszone przez rodziców powinno być ochrzczone, jednakże zgodnie z kan. 868 KPK chrzest należy odłożyć, jeśli istnieje uzasadniona wątpliwość odnośnie katolickiego wychowania dziecka.