Caritas Bliźnim

Zwracam się z prośbą do Państwa o ofiarność, która kosztuje tak niewiele. Proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego na „CARITAS BLIŹNIM”, a otrzymane środki przeznaczymy na dożywianie ubogich, leczenie chorych, wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz opiekę nad bezdomnymi. Informacja o nr KRS „CARITAS BLIŹNIM” znajduje się na plakatach, kalendarzykach, obrazkach kolędowych i w Głosie Katolickim.
Bez tej corocznej ofiary serc nie bylibyśmy w stanie dopomóc tak dużej liczbie potrzebujących. Za okazaną pomoc składam serdeczne „Bóg Zapłać”.

Z pamięcią w modlitwie

Ks. Andrzej Mikucki
Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Znajdź w swoim formularzu PIT pozycje: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. Po wyliczeniu należnego podatku należy wpisać w odpowiednim polu: nazwę „CARITAS BLIŹNIM”, numer KRS 0000269678 oraz obliczoną kwotę l % podatku.

„CARITAS BLIŹNIM” ul. Rybaki l, 18-400 Łomża
Tel./fax: 86/216 29 38 Nr konta: BS w Łomży 78 8757 0001 0001 6766 2000 0220
Ksiądz mgr Andrzej Mikucki
Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Zachęcam także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.lomza.caritas.pl  gdzie można uzyskać pełną informację o działalności Caritas Diecezji Łomżyńskiej.