Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego


.        8 grudnia 2015 roku papież Franciszek ogłosił w całym Kościele Katolickim Nadzwyczajny Jubileusz Roku Miłosierdzia. Obchody tego Roku zakończą się w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 roku.
Ojciec Święty ogłaszając Nadzwyczajny Jubileusz Roku Miłosierdzia wydał bullę „Misericordiae Vultus” (Oblicze miłosierdzia), w której napisał, że celem tego wyjątkowego czasu, jakim jest Rok Miłosierdzia, ma być spotkanie z Jezusem i doświadczenie Jego wielkiego miłosierdzia.
.          Rok Miłosierdzia to wielki dar od Boga, to swoista „promocja miłosierdzia”. Jako wspólnota parafialna chcemy z tego Bożego daru jak najwięcej skorzystać, chcemy czerpać miłosierdzie od samego Boga, by później tym miłosierdziem dzielić się z drugim człowiekiem.
Jedną z form ubogacania się miłosierdziem jest wspólna modlitwa, dlatego 31 stycznia rozpocznie się Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach naszej parafii.
.          Nawiedzenie Obrazu „ Jezu, ufam, Tobie” zapoczątkuje Uroczysta Msza św. o godz. 11.30, po której zostanie odprawione Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego i pierwsza wioska – Borawskie przewiezie Obraz do swojej miejscowości, do pierwszej rodziny.
Po zakończeniu Peregrynacji u ostatniej rodziny, cała wioska przewozi Obraz do kościoła na godz. 16.00 i uczestniczy we Mszy św. Dziękczynnej, dziękując za dar Nawiedzenia.
W Eucharystii uczestniczy także kolejna wioska i po Nabożeństwie do Jezusa Miłosiernego przewozi Obraz do swojej miejscowości i rozpoczyna się Nawiedzenie od pierwszej rodziny.
Obraz Jezusa Miłosiernego nawiedza wioski w kolejności alfabetycznej, zaczynając od Borawskich a kończąc na Wypychach.
.        Zachęca się, aby każda rodzina przyjmująca Obraz, tego dnia uczestniczyła we Mszy św. ( codziennie Msza św. o godz. 8.00) przystępując do Sakramentu Pokuty i Pojednania, żeby duchowo przygotowała się do spotkania z Jezusem Miłosiernym.
.          Poniższy program modlitewny jest propozycją, którą można zrealizować w całości lub dostosować do możliwości rodziny. Poszczególne modlitwy powinna prowadzić „ głowa rodziny” lub inna osoba z rodziny.
Spotkanie modlitewne przy Obrazie Jezusa Miłosiernego powinno mieć charakter uroczysty i zgromadzić całą rodzinę, mieszkańców miejscowości i innych wiernych chcących się wspólnie modlić.
.          Na zakończenie Nawiedzenia Obrazu w danym domu, rodzina dokonuje wpisu do Księgi Pamiątkowej, gdzie zamieszcza się osobiste refleksje, przeżycia, zobowiązania, prośby, podziękowania… – według własnego pomysłu.

Zdjęcia z Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach naszej parafii proszę przesyłać na adres e-mailowy peregrynacja.parafiaprzytuly@wp.pl lub telefonem na nr 512 746 680.

.          Niech spotkaniu z Jezusem Miłosiernym towarzyszy Boża łaska i błogosławieństwo oraz ludzka życzliwość.

JEZU, UFAM TOBIE

PROPONOWANY PROGRAM DNIA


Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.